... lahko rečemo, da so padli na izpitu življenja.  Dr. Andrej Perko

Dr. Andrej Perko

 

Dr. Andrej Perko, rojen 1953 v Ljubljani, živi v Kamniku, kjer je končal osnovno šolo in gimnazijo. Študij psihologije je nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je magistriral, opravil specializacijo iz kliničnopsihološkega svetovanja in tudi doktoriral. Zaposlen je na Centru za socialno delo v Kamniku. Že dolga leta vodi terapevtske skupine ljudi z različnimi problemi in stiskami po modificirani socialno-andragoški metodi dr. Janeza Ruglja. Njegova terapevtska skupnost šteje več kot sto članov.